אלו הדברים החשובים, מומלץ להדפיס

1. יין לקידוש – כרמל מזרחי – בקבוק סגור
2. הדסים או נענע – לפי המנהג לברכת בשמים
3. טליטות – לסנדק, למוהל ולאבי הבן
4. 3 חיתולים – 3 חיתולי בד עבים – עדיף חיתולי לפנל בחורף
5. 5 טיטולים
6. כרית לברית – עדיף מיוחד
8. בקבוק שתייה לתינוק – מים רתוחים ממותקים
9. משחה – בפנטן פלוס
10. אקמולי לתינוקות
11. מנת אוכל לתינוק – במידה והתינוק אינו יונק
12. נא לסיים את האכלת התינוק כשעה לפני הברית